00 800 67 89 10 11

22. říjen 2019 09:00 - 16:00 | České Budějovice

Rozhoduj o Evropě

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací setkání mládeže, jednodenních interaktivních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference.

Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím zapojení více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejen v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.


Kdy: 22.10. 2019 od 9:00 do 16:00

Kde: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice


Další informace najdete na webu projektu: www.rozhodujoevrope.cz.