00 800 67 89 10 11

14. říjen 2019 09:00 - 16:00 | Pardubice

ROZHODUJ O EVROPĚ! 2019

Chceš se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet? Zapoj se do projektu pro žáky středních škol a gymnázií!


Chceš se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet?

To vše Ti nabízí nový ročník Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky!

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací setkání mládeže, jednodenních interaktivních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference. Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí.

Nový ročník projektu byl zahájen setkáním mladých lidí z České republiky a Slovenska „Rozhoduj o Evropě: začínáme“, u Olomouce (1. - 3. července 2019), které bylo určeno zejména účastníkům projektu z minulých ročníků. Během října, listopadu a prosince roku 2019 se v České republice a na Slovensku uskuteční jednodenní interaktivní semináře.
Na ty naváže na konci ledna 2020 pětidenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů, které tentokrát proběhne na Slovensku. Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončíme v březnu na jednodenní konferenci v České republice!

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+.

V Pardubicích se projekt uskuteční dne 14. 10. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin. Setkání proběhne v sídle Pardubického podnikatelského inkubátoru na náměstí Republiky - viz přiložený plakát.

Jak dopadlo první regionální české kolo vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“? 14. října 2019 se žáci odborných středních škol a gymnázií z Pardubického kraje sešli na unikátním setkání mládeže, jednodenním interaktivním semináři a simulaci zasedání institucí Evropské unie. Setkání se konalo v Pardubicích, v prostorách podnikatelského inkubátoru na náměstí Republiky. Žáci si vyzkoušeli část rozhodovacího projektu - o vybraném tématu nejprve zvlášť rozhodoval Evropský parlament a Rada ministrů, poté došlo ke společnému jednání. Více informací o celém projektu naleznete na webu http://www.rozhodujoevrope.cz/.

Fotografie z akce naleznete na Facebooku Europe Direct Pardubice či Rozhoduj o Evropě.