00 800 67 89 10 11

23. září 2019 09:00 - 14:00 | Plzeň

Evropský den jazyků 2019

Interaktivní program pro žáky ZŠ a SŠ v Plzni

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje organizuje i v letošním roce Evropský den jazyků v Plzni a stejně jako v loňském roce se této akce účastní i Europe Direct.

Cílem Evropského dne jazyků je motivovat studenty učit se cizí jazyk a informovat o možnostech cestování v Evropské unii a vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitosti v Plzni.

Europe Direct si pro studenty připraví skupinovou práci, během které se blíže seznámí s různými jazyky v několika zemích Evropské unie. Aktivita bude připravena ve 2 kategoriích (lehčí a těžší pro mladší a starší žáky) a potrvá cca 30 minut. Žáci si během této aktivity vytvoří vlastní projekt, který bude kombinací zeměpisu, dějepisu a různých jazyků.

Evropská unie se totiž skládá z 28 států, ale jen 24 úředních jazyků. V čem se skrývá jednota v rozmanitosti? A jak se řeknou základní fráze v těchto jazycích? 

Evropský den jazyků 2019 se koná 23. 9. 2019.

Akce je určena pro registrované školy a třídy.