00 800 67 89 10 11

29. srpen 2019 14:00 - 16:00 | Plzeň

Vesmír a Evropská unie

Vesmír je jedna z agend, jenž v Evropské unii nabírají na významu. A to jak z hlediska obsahového, tak jako cíl finančních prostředků.

Evropská unie sleduje v oblasti kosmických aktivit  několik strategických cílů, mezi něž patří především rozvoj a využití kosmických aplikací za účelem dosažení cílů evropské veřejné politiky, splnění evropských bezpečnostních a obranných požadavků týkajících se vesmíru, zajištění silného a konkurenceschopného  kosmického průmyslu.

Přijetím Lisabonské smlouvy se vesmírná politika stala klíčovou oblastí zájmu EU s obrovským, politickým, bezpečnostním a ekonomickým potenciálem. V této oblasti EU úzce koordinuje své kroky s ESA. V souladu s Lisabonskou smlouvou bude problematika vesmíru dále řešena v rámci Rady pro konkurenceschopnost samostatně. Rovněž byla vytvořena Pracovní skupina pro vesmír, která má sloužit jako pracovní a poradní orgán. (zdroj: czechspaceportal.cz)

Hlavním cílem besedy je seznámit studenty s aktivitami Evropské unie ve Vesmíru - do jakých oblastí směřuje financování, jaké jsou aktuální trendy ve vesmírném výzkumu a jaké možnosti Vesmír nabízí. Studenti také budou seznámeni s činností agentury GSA (Evropská kosmická agentura), jenž mí své celoevropské sídlo v Praze.

Beseda je určena pro účastníky letních táborů v Techmania Science Center, o. p. s.