00 800 67 89 10 11

13. květen 2019 09:00 - 10. červen 2019 23:59 | Olomouc

15 let v EU, a máme občanku!

Výtvarná soutěž pro žáky základních škol Olomouckého kraje.

Výtvarná soutěž pro ZŠ u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do EU.

Soutěží se ve dvou kategoriích: žáci prvního stupně a žáci druhého stupně

Úkolem žáků v obou kategoriích je nakreslit nebo namalovat obrázek, který bude představovat pomyslný občanský průkaz udělený České republice k 15. výročí vstupu do EU. Na něm můžou být znázorněny nejen památky či známé stavby, ale také přírodní bohatství, tradiční folklór nebo české osobnosti s evropským či světovým přesahem, které dělají Českou republiku tak zajímavou.

Výtvory označené jménem a věkem autora a názvem školy je nutné doručit na adresu: Europe Direct Olomouc (Horní náměstí - podloubí radnice, 779 11 Olomouc) a to nejpozději do 10. června 2019.

V každé kategorii budou vybráni tři výherci, kteří obdrží věcné ceny.

Výstava všech obdržených prací bude součástí doprovodného programu Dnů evropského dědictví,  které budou v Olomouci probíhat ve dnech 3. – 8. 9. 2019.

Soutěž organizuje Europe Direct Olomouc společně s Eurocentrem Olomouc za podpory statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje.