00 800 67 89 10 11

09. duben 2019 10:38 - 30. červen 2019 10:38 | Olomouc

EUforka

Iniciativa českých univerzit a vysokých škol, které se rozhodly spojit síly a bojovat proti desinformacím.

EUforka je název projektu iniciovaný Univerzitou Palackého Olomouci, která se ve spolupráci s dalšími českými univerzitami a vysokými školami bude snažit dostat mezi širokou veřejnost základní, objektivní a věcné  informace týkající se Evropské unie.

Základem myšlenky je využití komunikačních sítí univerzit k šíření informací z oficiálních zdrojů, mimo jiné ze stálých zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu, ale také z Ministerstva zahraničí, Úřadu vlády ČR či stálého zastoupení ČR v EU.

Iniciátoři projektu si v tomto ohledu vytýčili dva hlavní cíle. Za prvé, podávat nezkreslené informace o dění v EU, přijímané legislativě či o unijních aktivitách České republiky. Druhým cílem je pak boj s tzv. euromýty a dezinformacemi, které v české společnosti o Unii kolují. Vyhýbat však nebudou ani zprávám či úvahám, které mají polemický charakter.

Celý projekt je založen na dobrovolnické činnosti studentů a několika spolupracovníků, díky čemuž je prakticky beznákladový. Právě studenti zapojených škol a univerzit pak budou na objednávku obecních samospráv, škol či domovů seniorů za lidmi jezdit a formou přednášek či veřejných debat s danou cílovou skupinou o Unii diskutovat. Kromě osobních setkání s veřejností pak bude komunikace probíhat i na sociálních sítích.

Iniciativa má být reakcí na nízkou informovanost veřejnosti o tématech spojených s Evropskou unií nebo také na rostoucí počet dezinformačních kampaní, které zásadním způsobem ovlivňují veřejné mínění, a kterých masivní organizované vlny se s nadcházejícími květnovými volbami do Evropského parlamentu ještě očekávají.

Se zapojením do projektu EUforka zatím souhlasilo 20 státních i soukromých vysokých škol, další do budoucna zřejmě  ještě přibudou.

 

Sledujte aktivity EUforky na facebooku.


Doposud zapojené vysoké školy:

Akademie múzických umění v Praze

Akademie Sting, o.p.s.

Akademie výtvarných umění v Praze

Cevro Institute, o.p.s.

Masarykova univerzita Brno

Ostravská univerzita

Slezská univerzita v Opavě

Škoda auto vysoká škola, o.p.s.

Technická univerzita v Liberci 

Univerzita Jana Amose Komenského

Univerzita Karlova

Univerzita obrany

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola zdravotnická

Západočeská univerzita v Plzni