00 800 67 89 10 11

25. březen 2019 09:00 - 12. květen 2019 18:00 | Pardubice

15 let spolu!

Literární soutěž pro žáky středních škol.

Eurocentrum Pardubice a Hradec Králové ve spolupráci s Europe Direct Pardubice a Hradec Králové vyhlašují u příležitosti 15. výročí členství ČR v EU literární soutěž pro žáky středních škol.

Žáci se mohou zapojit prostřednictvím svých esejí, fejetonů či úvah na téma „Evropou za svým snem“ a „Strojem času: EU za dalších 15 let“.

Kdo se může zapojit?
Zúčastnit se mohou žáci středních škol z celé České republiky. Nejlepší příspěvky z každého kraje budou poté hodnoceny odbornou porotou ve finálovém kole.

Jak se přihlásit do soutěže?
Stačí napsat esej, fejeton či úvahu v rozsahu max. 1 normostrany (1 800 znaků vč. mezer) na jedno z následujících témat:
•    „Evropou za svým snem“
•    „Strojem času: EU za dalších 15 let“

Co mohou žáci vyhrát?
Vítězové soutěže budou oceněni jak věcnými odměnami s evropskou a cestovatelskou tematikou, tak i publicitou – v průběhu června proběhne ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje autorské čtení za účasti zajímavých hostů, na kterém zazní nejlepší příspěvky přímo od jejich autorů. Nejlepší příspěvky budou také zveřejněny na webu Eurocenter a na portálu Euroskop.

Do kdy a kam je možné příspěvky posílat?
Příspěvky do soutěže je možné posílat do 12. května 2019 na adresu 15letCRvEU@vlada.cz. Do názvu souboru je nutné vždy uvést jméno soutěžícího a kraj.
Případné dotazy rádi zodpoví pracovníci Eurocenter, jejichž kontakty jsou k dispozici webu www.eurocentra.cz.