00 800 67 89 10 11

09. duben 2019 18:00 - 11. červen 2019 19:00 | Brno

Knižní klub ve španělštině

Již druhý ročník knižního klubu ve španělštině začne už v dubnu! Všichni jsou srdečně zváni, nejen rodilí mluvčí, ale i ti, co se španělštinu teprve učí a mají zájem procvičit se v pokročilé četbě a v konverzaci. Setkání budou probíhat každé úterý v Knihovně Jiřího Mahena, Kobližná 4.

Reading club in Spanish is starting in April! Everyone is welcome from the native speakears to the learners who are interested in advanced reading and practicing conversation. The meetings will take place every Tuesday in Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4.


¡En abril comenzaremos nuestro club de lectura en español! Todo el mundo es bienvenido, desde hispanohablantes nativos hasta estudiantes de español que están interesados en la lectura avanzada y práctica del español. Las reuniones se llevarán a cabo todos los martes en el Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4.