00 800 67 89 10 11

13. březen 2019 00:00 - 05. duben 2019 00:00 | Jihlava

Soutěž "Náš Evropský projekt"

Soutěž pro obce, města a městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů.

„Náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, města a městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Veřejnost rozhodne, které obce vyhrají finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě přes 150 000 Kč a all-inclusive cestu do Bruselu.

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Soutěž vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR, dále jen „Zadavatel“.  Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR(link is external)evropská informační sít Europe Direct(link is external)Ministerstvo pro místní rozvoj ČR(link is external).

Soutěžícími jsou obceměsta a městské části, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR(link is external).

Ceny

V soutěži budou uděleny ceny 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč [1]

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec:

příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2-3 denní pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).

Harmonogram soutěže

Registrace obcí a zasílání projektů

13. 3. - 5. 4. 2019

Veřejné hlasování

10. 4. - 2. 5. 2019

Vyhodnocení výsledků

3. 5. - 10. 5.  2019

Vyhlášení vítězů soutěže

do  10. 5. 2019