00 800 67 89 10 11

13. březen 2019 09:00 - 10. květen 2019 18:00 | Olomouc

Soutěž „Náš evropský projekt“

Soutěž pro obce, města a městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů.

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Do soutěže se mohou proto zapojit právě ty obceměsta městské části, které na svém katastrálním území realizovali projekt spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Registrace bude probíhat od 13. 3. do 5. 4. 2019 na webu pomocí online formuláře zde

O vítězném projektu bude následně hlasovat  široká veřejnost v období od 10. 4. do 2. 5. 2019 na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR.

Vítězné obce, které obdrží nejvyšší počet hlasů (při zohlednění velikosti obce), budou po vyhlášení výsledků oceněny: 

(link is external

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec: příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2-3 denní pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).

Soutěž vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR

Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR(link is external)evropská informační sít Europe Direct(link is external) a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR(link is external).