00 800 67 89 10 11

01. leden 2019 00:00 - 30. červen 2019 00:00 | Jihlava

Radě EU předsedá Rumunsko

Od 1. ledna 2019 přebírá předsednictví v Radě EU Rumunsko. Víte, jaké jsou priority rumunského předsednictví, a co vlastně tato funkce obnáší?

Rada Evropské unije jedním z vrcholných orgánů EU. Jsou v ní zastoupeny všechny členské státy, a to vždy jedním ministrem zodpovědným za daný rezort. Rada spolu s Evropským parlamentem přijímá legislativu EU, a činí i různá další důležitá rozhodnutí o společné politice.

Ve výkonu předsednictví Rady EU se po půl roce střídají jednotlivé členské státy. Předsednická země vždy plánuje a řídí zasedání Rady, do značné míry i nastoluje jejich agendu, dohlíží na jejich průběh, a organizuje různá další formální i neformální setkání. Kromě toho též zastupuje Radu ve vztahu k jiným orgánům EU (zejména Komise a Parlament). Česká republika předsedala Radě EU v první polovině roku 2009.

Rumunsko předsedá Radě EU poprvé.

Rumunské předsednictví má čtyři priority:

- Sbližující se Evropa (snižování regionálních rozdílů, hospodářský rozvoj, inovace, konkurenceschopnost)

- Bezpečnější Evropa (vnitřní bezpečnost, ochrana hranic, justice)

- Evropa jako silnější globální hráč (bezpečnostní a obranná politika, zájem o okolní svět)

- Evropa společných hodnot (solidarita, demokracie, boj proti extremismu)


Zde naleznete stránky rumunského předsednictví.

Europe Direct Jihlava připravuje na první polovinu roku 2019 přednášku, představující Rumunsko po stránce kulturní, historické, geografické, politické i cestovatelské. O této akci budete včas informováni na našem webu i Facebooku.