00 800 67 89 10 11

06. září 2018 09:00 - 31. prosinec 2018 16:00 | Pardubice

VÁNOČNÍ VÝMĚNA DEKORACÍ 2018

Projekt pro žáky základních škol v Evropské unii s názvem Evropská vánoční výměna dekorací je tu! Již potřinácté!

Mezinárodní úspěšný projekt Evropská vánoční výměna dekorací se koná již třináctým rokem. Projekt je určený především žákům základních škol po celé Evropě - v zemích Evropské unie.

Podstatou projektu je vzdělávat žáky základních škol o evropských zemích zábavnou a kreativní formou. Nejen, že žáci poznávají více tradice své země, ale zároveň se učí o tradicích jiných evropských států. Prostřednictvím vánoční výměny mají také jedinečnou možnost seznámit se jak s cizím jazykem, tak s kulturou a historií jiné země.

Základní školy získávají zapojením do projektu příležitost spolupracovat se školskými institucemi po celé Evropě a mohou navázat kontakty pro budoucí spolupráci.


Jaký je postup?

Stačí vyrobit ozdobičky na stromeček, vytvořit balíček o tom, jak se slaví Vánoce v České republice a vyměnit si ozdobičky se školou z jiné evropské země. Každoročně se projektu účastní přes 200 evropských základních škol. Hlavním koordinátorem projektu je pro letošní ročník Europe Direct Wrexham, regionálním koordinátorem pro Pardubicko je pardubické středisko Europe Direct Pardubice.

Podrobnější informace o projektu najdete v přiložené brožuře. Ta je vždy začátkem září rozesílána školám s nabídkou účasti v tomto mezinárodním projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů k celému projektu nás neváhejte kontaktovat na  e-mailové adrese: eu@ticpardubice.cz.

Rádi Vaše dotazy zodpovíme.

Ozdoby vyrábí nejen základní školy v regionu, které se projektu účastní, ale i střediska, která projekt v daném regionu koordinují.

Ozdoby, které přijdou od partnerů k nám na středisko, pravidelně vystavujeme na přepážce Europe Direct Pardubice, kde je od druhé poloviny prosince vystaven i náš „Evropský vánoční strom“.Naše středisko projekt v regionu opět koordinovalo a zároveň jsme se zúčastnili tvůrčí části.

Dekorace jsme se rozhodli propojit s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky, proto byly vyrobeny v barvách české trikolory. Město Pardubice navíc letos oslavilo 50. výročí úspěšné spolupráce se švédským městem Skellefteå, proto jsme pracovali také s motivem soba. V blízkosti našeho střediska se nachází zvonice, a tak měla hlavní ozdoba tvar zvonku.
Součástí balíčku byly i informace o tradicích našeho města.

Děkujeme za pomoc Kateřině Brádlové.


I naše středisko se pustilo do tradiční tvorby ozdob, přání a informačních balíčků.

Projektu "Evropská vánoční výměna dekorací 2018" se zúčastnilo 422 škol z 21 evropských zemí a 65 regionů. Každým rokem stoupá počet zapojených škol - a to je moc dobře!
Na náš "Evropský vánoční strom" se přišli podívat i žáci ze zapojené školy - ZŠ Pardubice-Polabiny II, Prodloužená 283. Tato škola se projektu zúčastnila již 4. rokem.

Moc děkujeme za přízeň a vaše nadšení z projektu.

Návštěva našeho Evropského vánočního stromu v hale infocentra.

JAKÉ ŠKOLY SE LETOS PROJEKTU ÚČASTNILY?

Za náš pardubický region se zapojily tři školy – Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283, Základní a mateřská škola Srch a Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť. Nejen v těchto, ale i v dalších školách po Evropě „vyrostly“ evropské vánoční stromečky plné ozdob z partnerských škol. Projekt podporuje poznávání tradic jednotlivých zemí a regionů, zároveň se díky němu školy seznamují s cizími jazyky, kulturou a historií.

DĚKUJEME ŠKOLÁM ZA PŘÍJEMNOU SPOLUPRÁCI.

Ve fotogalerii se můžete podívat, jaké ozdoby děti vytvářely.

Jak se tvořilo na ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283..
Ukázkové ozdoby doplněné vlajkou země původu vytvářeli žáci ze ZŠ Eduarda Nápravníka - Býšť.
Součástí ozdob byly vydařené a poctivě zpracované informační listy o tom, jak se slaví Vánoce v naší zemi/regionu.