00 800 67 89 10 11

26. září 2018 08:00 - 12:30 | Pardubice

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2018

Interaktivní jazykový program pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ v Pardubicích.

Dne 26. 9. 2018 se v Evropském spolkovém domě v Pardubicích uskuteční oblíbený Evropský den jazyků. Motto dne jazyků zní: „S jazyky toho dokážeš víc!“. Dopolední program se tímto připojuje k oslavě jazykové rozmanitosti v Evropě - k Evropskému dni jazyků 2018.

Program je určený žákům druhého stupně základních škol a žákům středních škol. Jazyková centra sídlící v Evropském spolkovém domě – Britské centrum Pardubice, Goethe-Zentrum Pardubice a Francouzská aliance Pardubice – mají pro žáky připraven program v odpovídajícím jazyce. Žáci hrají jazykové hry, pracují se slovní zásobou, využívají moderní technologie apod. Program probíhá přímo v prostorách Evropského spolkového domu, a tak mají nejen žáci, ale i učitelé možnost seznámit se s nabízenými službami jednotlivých center (knihovna, jazykové zkoušky a certifikáty, nabídka kurzů apod.).

Celková délka programu je 120 minut. Žáci navštíví celkem 4 stanoviště: Britské centrum, Goethe-Zentrum, Francouzskou alianci a stanoviště v historickém sále, kde bude připraven doprovodný program spočívající v konverzaci s rodilými mluvčími španělštiny a dalších cizích jazyků. V podobě jazykových skládaček, rébusů a vědomostních kvízů se také žáci seznámí s jazykovou rozmanitostí v Evropě.

Žáci stráví na každém stanovišti přibližně 30 minut.

Pokud se žáci některému z výše uvedených jazyků neučí, mají tak skvělou příležitost s jazykem se seznámit a naučit se v něm první slova, fráze a věty. Jednotlivé programy jsou navíc šité na míru přihlášené třídě. Vyučující po přihlášení třídy vyplňují registrační formulář, v němž uvádějí, kterým jazykům se přihlášená skupina učí a na jaké jsou žáci úrovni. Maximální počet žáků v jedné skupině je 25. Údaje se následně předávají do jazykových center, která dle potřeby vypracují konkrétní program. Časový harmonogram je konzultován s jednotlivými školami až po jejich přihlášení.

Akce je bezplatná. Z jedné školy se může účastnit pouze jedna přihlášená třída. Níže naleznete další podrobnější informace o jazykových centrech, včetně nabídky služeb.

V případě předběžného zájmu zúčastnit se Evropského dne jazyků 2018, prosím, pište na e-mail: eu@ticpardubice.cz. 

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz. Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi žáky!


190 žáků, 8 škol, 6 jazyků, 6 rodilých mluvčích, 3 jazyková centra a spousta zábavy, nových slovíček i užitečných informací - tak to byl Evropský den jazyků v Pardubicích 2018 - v podobě 120 minutových interaktivních programů pro žáky II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií.

Jsme velice rádi za pozitivní zpětnou vazbu získanou nejen od žáků, ale také od vyučujících. Těší nás, že si především žáci z akce odnesli nové a praktické informace a zábavnou formou si procvičili své jazykové dovednosti. Zároveň máme radost, že jsme v žácích probudili zájem o výuku dalších jazyků a zaujala je i nabídka kurzů jazykových center.

Fotografie z akce naleznete také na našem Facebooku - Europe Direct Pardubice. Těšíme se na viděnou za rok! :)