00 800 67 89 10 11

10. září 2018 17:00 - 19:00 | Hradec Králové

Jsem z půlky Čech a z půlky Syřan

Vyprávění MUDr. Radka Mounajjeda D.D.S., Ph.D., který se cítí jako ryba ve vodě v obou krajinách a obě považuje za domov.

Jaký je pohled MUDr. Radka Mounajjeda D.D.S., Ph.D. na kulturu, náboženství, zvyklosti a rodinné tradice obou zemí, tj. České republiky a Sýrie? Přijďte si poslechnout jeho vyprávění a zároveň se můžete zapojit do živé diskuse.

KDE: Centrum celoživotního vzdělávání (Knihovna města Hradce Králové), Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

KDY: 10. 9. 2018 od 17:00