00 800 67 89 10 11

30. květen 2018 08:00 - 12:00 | Pardubice

PO STOPÁCH ORLICE

Interaktivní program pro žáky žákladní školy na téma "Životní prostřední v Evropské unii; Natura 2000" realizovaný podél řeky Orlice.

Evropané stále mají čím dál tím větší obavy o životní prostředí, obzvláště pak v otázkách změny klimatu, znečištění ovzduší a hromadícího se odpadu. A zatímco se v tomto ohledu intenzivněji věnují vlastní iniciativě, nový průzkum veřejného mínění ukazuje, že od EU a vlád jednotlivých členských států očekávají rozsáhlejší spektrum aktivit.

Evropa navíc řeší otázku plastových odpadů přímočaře prostřednictvím své ambiciózní nové strategie, která navrhuje, aby byly veškeré plastové obaly recyklovatelné nebo opětovně využitelné do roku 2030.


Výše uvedená a další aktuální témata v oblasti životního prostředí, která řeší Evropská komise,
otevřeme společně s žáky 5. tříd ZŠ a MŠ Josefa Gočára.

30. května 2018 se Europe Direct Pardubice vydá s venkovním doprovodným programem o  životním prostředí v EU
"Po stopách Orlice".

Při přírodovědné exkurzi podél řeky Orlice, budou pro žáky připraveny naučné a znalostní aktivity a úkoly, které si kladou za cíl nejen vytvořit kladný vztah k životnímu prostředí pro malé Evropany, ale také zábavnou formou poukázat na současné otázky a témata z oblasti životního prostředí, kterým se aktivně věnuje celá EU, zejména Evropská komise.

Součástí programu budou také krátká povídání o soustavě chráněných území Natura 2000.


Těšíme se na poznání nového partnera v oblasti školství a hlavně na prima partu výzkumníků,
badatelů a ochranářů životního prostředí.