00 800 67 89 10 11

08. březen 2018 09:00 - 11:30 | Pardubice

VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

Mezinárodní studentská konference.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší odborná škola Pardubice
ve spolupráci s Europe Direct Pardubice zvou na mezinárodní studentskou konferenci s názvem

VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH.

Konference se uskuteční s účastí studentů a učitelů ze Švédska, Slovenska (projekt 3DT) a Rumunska, Maďarska (projekt STVN),
a to ve čtvrtek 8. 3. 2018 v době od 9:00 do 11:30 hodin na adrese: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice - konferenční sál v 1. patře.

Na programu je prezentace projektů i zahraničních účastníků či workshopy.

Konference bude uvedena v anglickém jazyce.


Dne 8. 3.  proběhla mezinárodní studentská konference s názvem Vzdělávání v evropských školách.
Pozvání přijaly školy ze Švédska, Slovenska, Rumunska a Maďarska. Z regionu Pardubice se přišli podívat nejen žáci středních, ale také základních škol. Akce byla skvělým příkladem toho, jak se vyplatí, učit se jazyky a mít zájem dozvědět se něco nového, mít chuť cestovat a zajímat se!

Každá země měla krásně připravenou prezentaci nejen o svých školách, ale také o svých projektech a výměnných pobytech. Návštěvníci měli možnost klást různé dotazy, protrénovat své jazykové dovednosti a navázat nové kontakty. Stejnou možnost měly i jednotlivé školy ze zahraničí, které se do výměnných pobytů zapojily.

Celou akci  v anglickém jazyce bravurně moderovala dvojice studentů ze Střední průmyslové školy elektrotechnické a vyšší odborné školy Pardubice. Úvodního slova se ujala organizátorka konference Mgr. Jana Binarová - vyučující SPŠE a VOŠ Pardubice. Vystoupil také zástupce Magistrátu města Pardubic - referent Úseku vnějších vztahů - Ing. Tomáš Cabrnoch a rovněž referentka Europe Direct Pardubice Mgr. Michaela Vápeníková. Následovalo promítání videí, která natočily a zpracovávaly přímo týmy žáků ze středních škol, a to při vzájemné spolupráci na výměnných pobytech. Součástí akce byly také netradiční ukázkové workshopy, které se velmi vydařily.

Děkujeme za skvělou spolupráci, přejeme škole další úspěšné evropské projekty a nadále pozitivní zkušenosti s realizací projektů v rámci ERASMUS+.

Další fotografie z akce naleznete na našem Facebooku - Europe Direct Pardubice.