00 800 67 89 10 11

01. leden 2018 00:00 - 31. leden 2020 00:00 | Missing value for '5'

Jak třídit odpad v Ostravě?

Dají se všechny plasty recyklovat? A kam s plechovkami? Taky máte v třídění odpadu občas guláš? Poradíme vám s označením recyklovatelných materiálů a upřesníme, kam s nimi v Moravskoslezském kraji.

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na nádobách a obalech v podobě značek se zkratkou a číslem. Na kontejnerech jsou pak umístěny nálepky, které přesně popisují, které značky do nich patří a které ne.

Sklo

Kontejner na sklo je tradičně zelený, vyskytují se však i bílé kontejnery, zpravidla slouží pro rozlišení čirého skla (bílý kontejner) od barevného (zelený kontejner). V Ostravě se s nimi ale nesetkáte, a proto můžete ve většině případů házet všechno sklo do jednoho společného zeleného kontejneru. Na některých větších sběrných místech pak existují dva zelené kontejnery, jeden na barevné a jeden na čiré sklo. Pozorně si čtěte popis na samotném kontejneru!

Do zeleného kontejneru vhazujeme obaly, na kterých jsou následující značky (většinou je nalezneme na zadní straně lahví a jiných obalů):

GL70 - bílé sklo
GL71 - zelené sklo
GL72 - hnědé sklo

Do zelených kontejnerů obecně patří:
Barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Do zelených kontejnerů nepatří:
Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.


Plasty, nápojové kartony a kovové obaly

Tyto tři materiály spolu nejsou náhodu. Patří totiž do společného kontejneru - tedy do žlutého! Toto společné třídění je raritou Ostravy a přilehlého okolí. V jiných obcích nebo krajích můžeme totiž najít samostatné oranžové kontejnery na nápojové kartony (C/PAP81 a C/PAP84) a šedé kontejnery na kov (FE40 a AL41). Využívejte tohoto zjednodušení, které nám místí třídění odpadu nabízí a třiďte společně s plastem také kovy a nápojové kartony!

Do žlutého kontejnery tedy vhazujeme obaly, na kterých najdeme všechny tyto značky:

PET1 - Polyethylentereftalát
HDPE2 - Vysokohustotní polyetylén (mikroten)
LDPE4 - Nízkohustotní polyetylén
PP5 - Polypropylén
PS6 - Polystyren
7 - Jiný druh plastů
C/PAP81 - Kombinace papíru a dalšího materiálu (např. plast)
C/PAP84 - Kombinace papíru a dalšího materiálu (zpravidla hliníku)
FE40 - Ocel
AL41 - Hliník

Do žlutých kontejnerů obecně patří:
Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren, hliníkové plechovky, konzervy, uzávěry, plechovky od deodorantů nebo holicích pěn, hliníkové nádobí, krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Do žlutých kontejnerů nepatří:
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.


Papír

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Kontejneru na papír patří modrá barva. Do kontejneru můžete vhazovat i papír s plastovými okénky (obálky na dopisy) nebo s kancelářskými sponkami. Mnoho lidí se mylně domnívá, že zde mohou vhazovat také kartonové obaly, např. od mléka. Ty však v Ostravě patří do kontejneru na plasty, jak již bylo řečeno výše.

Do modrého kontejneru patří:

PAP20 - Vlnitá lepenka
PAP21 - Hladká lepenka, časopisy, dopisy
PAP22 - Papír

Do modrých kontejnerů obecně patří:
Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.

Do modrých kontejnerů nepatří:
Celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách).


Bioodpad

V Ostravě a jejím okolí je již možné třídit také bioodpad - neboli biologicky rozložitelný odpad. Využívají toho zejména majitelé rodinných domků. Kontejnery se však začínají objevovat i společně s ostatními veřejně dostupnými barvenými kontejnery (menší obce, chatařské oblasti). Bioodpad vhazujeme do hnědých kontejnerů.

Do BIO popelnic patří:
Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).

Do BIO popelnic nepatří:
Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

Více informací o lokálním třídění odpadu naleznete na stránkách OzoOstrava.cz.