00 800 67 89 10 11

13. červenec 2016 12:28 - 12:28 | Pardubice

Výstavy

Pořádáme výstavy na různá evropská témata.

K našim nabízeným službám neodmyslitelně patří i pořádání výstav na různá evropská témata. Na výstavách spolupracujeme s několika subjekty nejen z Pardubic (Ekocentrum PALETA-Natura park Pardubice, Turistické informační centrum Pardubice, výstavní prostor v předbraní Zelené brány, Univerzita Pardubice, Bulharský kulturní institut v Praze, Goethe-Institut Praha, Evropský spolkový dům apod). Výstavy pořádáme na různých místech v Pardubicích, ať už v PALETĚ či v hale TIC. K 10. ročníku festivalu Multikulturní týden jsme pořádali také venkovní výstavu před prostranstvím Východočeského divadla Pardubice.

Mezi velmi úspěšné výstavy, které jste mohli vidět, řadíme například výstavu unikátních fotografií s názvem Přísně tajné: Obrazy z archivů německé státní bezpečnosti, která vznikla ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha.  Velmi vydařená výstava s bohatým doprovodným programem se jmenovala Bulharská písmena aneb Evropská abeceda v Pardubicích. Spolupracovali jsme na ní s Velvyslanectvím Bulharské republiky, Bulharským kulturním institutem v Praze, Galerií města Pardubic a Univerzitou Pardubice. Další zajímavou výstavou byla například výstava na téma Úděl ženy, na níž jsme pracovali s organizací Femisphera a Galerií města Pardubic. Společně s Francouzským institutem v Praze, Francouzskou aliancí Pardubice a Natura Parkem-Ekocentrem PALETA jsme úspěšně vystavili  také cyklus fotografických výstav na téma "Trvale udržitelný rozvoj, proč?" - Voda, Biodiverzita, Les a Energie. Na výstavy je bohatý i již zmíněný festival Multikulturní týden, který organizujeme ve spolupráci s velkým množstvím partnerů. V rámci jednoho z ročníků tohoto kulturního festivalu proběhla ve spolupráci s organizací SIRIRI výstava Jak se učí malý Středoafričan, dále výstava Šance pro Tebe se stejnojmennou organizací a Klubem 29, zároveň také výstava Naděje s výtvarným oborem Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny a výstava Alex Abramov - Moje verze nebo klasický případ lži s Café Robinson.

K výstavám pořádáme doprovodné programy v podobě vernisáží, projekcí, besed, diskuzí či animačních programů.

Máte se i nadále na co těšit! V současné době připravujeme výstavy k 11. ročníku Multikulturního týdne, a to v prostorách předbraní Zelené brány a také ve výstavním prostoru Mázhaus.