00 800 67 89 10 11

30. červen 2016 14:05 - 14:05 | Pardubice

Pořádání akcí a přednášek

Pořádáme akce různých formátů pro odlišné cílové skupiny.

Pořádáme akce různých formátů pro odlišné cílové skupiny. Organizujeme například semináře, konference, besedy, projekce, přednášky, workshopy, výstavy, koncerty a další.

U příležitosti předsednictví dané země v Radě EU pořádáme kulturní festiválky zaměřené na kulturní bohatství předsedající země.

Akce pořádáme jak samostatně, tak ve spolupráci s různými subjekty v Pardubicích. Úzce spolupracujeme s naší hostitelskou organizací, kterou je od roku 2018 Turistické informační centrum Pardubice. Dále spolupracujeme například s Magistrátem města Pardubic, ZUŠ Pardubice-Polabiny, Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, Univerzitou Pardubice, Hvězdárnou barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice, Kafírnictvím-Tvojí dílnou, Ekocentrem PALETA-Natura park Pardubice, Eurocentrem Pardubice, Evropským spolkovým domem a dalšími.

Aktivně se podílíme na akcích probíhajících na různých místech v Pardubicích. Jsme například hlavním organizátorem kulturního a multižánrového festivalu "Multikulturní týden". Zapojujeme se také do akcí celorepublikového formátu - například Evropská noc vědců. Samozřejmostí jsou vybrané evropské svátky, významné dny a oslavy - Evropský den koní, Evropský den jazyků, Evropské dny pracovních příležitostí, Den Evropy apod. V roce 2020 jsme se podíleli na vybraných akcích, které jsou spojené s titulem "Pardubice-Evropské město koní" apod.

Přijďte na nějakou z našich akcí! Srdečně Vás zveme, rádi Vás uvidíme!

V rámci regionu koordinujeme například mezinárodní evropský projekt Evropská vánoční výměna dekorací, který je určen základním školám v celé EU. Rovněž děláme přednášky pro žáky základních a středních škol či gymnázií. Velice oblíbené jsou zejména interaktivní programy pro žáky základních škol. Spolupracujeme s lektorkou, Mgr. Vandou Vaníčkovou, Ph.D., interaktivních programů, která ušije vždy dané třídě program o Evropské unii na míru. Druhým lektorem je Bc. Adam Cvik, který s ohledem na jeho zaměření vyjíždí na interaktivní programy např. se sportovním či historickým přesahem. Nabídku naleznete níže v přiloženém dokumentu. V případě zájmu o další informace k přednáškám pište na e-mail: pardubice@europe-direct.cz