00 800 67 89 10 11

01. prosinec 2015 15:25 - 15:25 | Plzeň

Exekuční řízení v České republice

Exekuční řízení v České republice Dne 30. listopadu 2015 se ve spolupráci Europe Direct Plzeň, Univerzity třetího věku a Exekutorského úřadu Plzeň – město uskutečnila přednáška pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity v Plzni na téma exekučního řízení v České republice. V první části se přednáška věnovala vymezení fungování exekutorského úřadu a následně byl představen proces exekučního řízení. Dnešní doba je charakteristická růstem exekučních řízení, a proto bylo cílem přednášky objasnit všem zúčastněným nejen termíny, které se k této problematice vážou, ale rovněž možnosti vzniku a zahájení exekučního řízení či způsoby provedení exekuce. Výjimečnost této přednášky spočívala v její aplikaci na Univerzitu třetího věku. Lidé, kteří mnohdy nemají širší povědomí o problémech, které mohou nastat a většinou jsou příliš důvěřiví ke svému okolí, se mohou rázem dostat do této tíživé situace. V tomto směru lze tuto přednášku označit za velmi přínosnou, protože bylo objasněno postavení exekutora včetně jeho pravomocí a také vysvětlen samotný proces exekučního řízení. Více než dvouhodinovou přednášku vedl JUDr. Ing. Martin Štika, který je v současné době exekutorským kandidátem u JUDr. Jitky Wolfové, soudního exekutora Plzeň – město. V závěru přednášky byl otevřen posluchačům prostor pro diskusi, která byla velmi bohatá.