00 800 67 89 10 11

04. září 2023 11:23 - 22. září 2023 11:23 | Liberec

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem (výtvarná soutěž)

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. My ho tento rok oslavíme právě v tento den v Krajské vědecké knihovně Liberec. Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

Propozice

Pro koho?

 Umělecká soutěž je určena pro žáky 2. stupně ZŠ, jejichž škola spadá do Libereckého kraje. Soutěžící se mohou zúčastnit pouze individuálně. Oceníme tři nejlepší soutěžící ze ZŠ

 Co?

 Téma: Napříč Evropou

 

Nakreslete mapu Evropy, jak podrobná bude je jen na Vás a vyznačte v ní vaši vysněnou cestu, která povede alespoň 5-ti státy. Napište, o jaké země se jedná a můžete i nakreslit jejich vlajky. Zamyslete se nad tím, co je pro danou zemi typické (např. jídlo, móda, architektura, historie, příroda, sport, zvyky a tradice, …) a nakreslete do každé vybrané země alespoň jednu věc, kterou byste chtěli navštívit, vidět, ochutnat, zažít, apod.. Vybrat si můžete třeba země, kde jste byli v minulosti o prázdninách, nebo kam byste se chtěli brzy podívat! V díle musí být také použito alespoň několik slov z cizího jazyka/ z cizích jazyků. Můžete použít různé techniky, barvy a rozličné materiály. Maximální formát je čtvrtka A3. Při hodnocení výtvorů bude kladen důraz především na myšlenku a kreativitu. 

 

Na každé dílo zezadu uveďte, prosím, jméno studenta, věk, adresu školy a jméno a emailovou adresu pedagoga či školy.

 

Do kdy?

 

Do 22. 9. nám zašlete (posílejte prosím tak, aby 22. 9. již bylo doručeno) či přineste osobně svá díla do Eurocentra Liberec, na adresu: Eurocentrum Liberec, Evropský dům, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 1 
kancelář č. 3.10 v druhém patře
. V případě osobního dodání, nám dejte prosím vědět předem. Děkujeme.

 

 Vyhodnocení a ceny:

 

-          Vyhodnocení provede odborná porota

-          Tři nejlepší soutěžící vyhrají magnetickou dřevěnou mapu Evropy, která je zároveň i společenskou hrou.

-          Vítězná díla a nejlepší díla z každé školy budou vystavena v KVKLI během Evropského dne jazyků a od října do konce roku ve V-klubu Liberec.  

 

Výsledky se můžete dozvědět osobně během oslav Evropského dne jazyků v pondělí 26. 09. 2023 v Krajské vědecké knihovně, kde budou vystavena nejlepší díla. Výsledky budou rovněž zaslány emailem zastupujícímu pedagogovi, a to nejdéle do 5. 10. 2023. Ceny budou zaslány přímo do školy, kterou daný soutěží navštěvuje.

 

Těšíme se na Vaše díla a případně i na Vaši účast 26. 9. v Krajské vědecké knihovně Liberec!

 

Jazykům zdar!