00 800 67 89 10 11

21. duben 2023 10:00 - 15:00 | Karlovy Vary

Výroční akce – 30 let EUREGIA EGRENSIS

30 let příhraniční spolupráce.

Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS se svými třemi pracovními skupinami (AG Bavorsko, AG Sasko-Durynsko a AG Čechy) patří již skoro 30 let k iniciátorům a k tvůrcům platformy pro přeshraniční spolupráci na česko-německé hranici.

Jeho cílem je udržovat a posilovat kvalitu života ve vymezeném příhraničním regionu pro občany a společnosti. Prostřednictvím společných iniciativ a aktivit je cílem čelit odlivu obyvatelstva a zůstat atraktivním místem k životu a práci. EUREGIO EGRENSIS za dobu své existence zrealizovalo desítky projektů obcí, měst, spolků i jednotlivců, které přispěly k rozvoji dobrých sousedských vztahů mezi Českou republikou a Německem. Byly vybudovány nové kontakty a spolupráce v pohraničí se posunula na vyšší úroveň.

Akce bude probíhat v pátek 21. dubna od 10 do 15 hodin v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Představí se zde různé instituce a spolky, které se zabývají příhraniční spoluprací. Nebude chybět ani doprovodný program a významní hosté. Rádi vás přivítáme i na stánku Eurocentra a EUROPE DIRECT Karlovy Vary.


Více naleznete na webu nebo v události na  FB.