00 800 67 89 10 11

05. duben 2023 10:05 - 05. duben 2025 10:05 | Brno

Úřad pro publikace Evropské unie

Vaše brána k informacím o Evropské unii!

Věděli jste, že existuje portál zřizovaný Evropskou unií, kde snadno a rychle můžete najít pestré informace o činnosti Evropské unie a jejich institucích? Tak pokud jste nevěděli, tak nyní už víte, že existuje přímo portál

Portál je centrální bod přístupu k právu EU, publikacím EU, evropským datům, výsledkům výzkumu EU, nabídkovým řízením EU a dalším oficiálním informacím. Oficiální poskytovatel vydavatelských služeb pro všechny orgány, instituce a agentury EU.

Podporuje politiky EU a zajišťuje, aby tato široká škála informací byla k dispozici veřejnosti jako přístupná a opakovaně použitelná data pro usnadnění transparentnosti, hospodářské činnosti a šíření znalostí.

Většina materiálu je dostupná ve všech úředních jazycích EU.

Na portálu můžete najít jednotlivé sekce: 

Evropské zákony a právo

Otevřená data 

Výběrová řízení v rámci států a institucí EU 

CORDIS neboli výsledky výzkumu v rámci EU 

EU Kdo je kdo (veškeré informace o institucích a osobách pracujících v EU)

Publikace EU - kde naleznete publikace jak určené pro veřejnost, tak pro vzdělavatele a školy. Naleznete tam i časopisy a studie. Velká část zdrojů je zdarma ke stažení, či si můžete objednat i kopie výtisku. Důležité je se zaregistrovat a vytvořit si vlastní EU login.