00 800 67 89 10 11

20. březen 2023 15:30 - 17. duben 2023 17:00 | Most

Šprechtíme Evropou 2023

Jako každý rok na jaře pro informační centrum Europe Direct Most připravilo bezplatný kurz německého jazyka. Kurz je učen pro ty z vás, kteří si chcete osvojit základy tohoto jazyka.

Kurz obsahuje celkem osm 90minutových výukových lekcí, týkajících se života v jedné ze zemí EU, vždy dvě lekce týdně, přičemž první výuková hodina začíná v pondělí  20. března. Lekce budou probíhat v odpoledních hodinách v budově Vysoké školy finanční a správní v Mostě. Náplní kurzu je mnoho zajímavých témat, lekce budou probíhat s ohledem na úroveň vašich znalostí jazyka. Během lekcí bude kladen důraz především na praktické použití jazyka a konverzaci.

Kurz je bezplatný, neboť jeho realizace je financována z grantu Evropské komise a podpory hostitelské organizace VŠFS, a.s. Garantem projektu je Informační centrum Europe Direct Most.

Témata výukových hodin:

20. března - Volnočasové aktivity Evropanů

21. března - Životní styl v EU

27. března - předsednictví ČR v EU

28. března - Výhody a nevýhody členství v EU

  3. dubna - Česká republika versus EU

  4. dubna - Cestování po členských zemích EU

11. dubna - EURO jako jednotná měna - historie, přítomnost, budoucnost

17. dubna - Evropský životopis

Lektor kurzu: Ing. Mgr. Oldřich Johannes PETR

Přihlašování do kurzu bude spuštěno v úterý 14. března v 10:00, a to prostřednictvím e-mailu:

most@europe-direct.cz, na který stačí po spuštění přihlašování odeslat zprávu se jménem a kontaktem na uchazeče. V předmětu zprávy prosím uveďte název kurzu "Šprechtíme Evropou".