00 800 67 89 10 11

22. února 2023 18:00 - 19:30 | Klatovy

Pozvánka na besedu s ThLic. Adamem Ryszardem Lodkem

Zveme Vás na únorovou besedu z cyklu Dobrý, až velmi dobrý večer.

Nahlédnutí do zpovědnice

Dobrý, až velmi dobrý večer  …  s ThLic. Adamem Ryszardem Lodkem

Deprese, vnitřní vyhoření aneb Co dělat, abych zvládal život v dnešním světě?

Na tuto otázku budeme hledat odpověď s  hostem dobrého večera, který má za sebou nejen teologické studium, ale i skoro 25 let praxe duchovního doprovázení jednotlivců a skupin, duchovních pohovorů, přednášek, promluv a dalších záležitostí spojených se službou duchovního.

Kdy?   22. února 2023 od 18.00 hod.

Kde?   Přednáškový sál Vzdělávacího centra Úhlava, o. p. s. v Klatovech

Vstup volný.

Cyklus besed "Dobrý, až velmi dobrý večer" pořádá obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s Rotary clubem Klatovy,  Městskou knihovnou Klatovy a EUROPE DIRECT Klatovy.