00 800 67 89 10 11

19. prosince 2022 16:21 - 22. února 2023 23:55 | Karlovy Vary

INTERREG Česko - Sasko 2021 - 2027

Zahájení přeshraničního programu.

Dne 8. 12. 2022 byl na zahajovací akci v Ústí nad Labem prezentován jeden ze dvou relevantních programů přeshraniční spolupráce pro Karlovarský kraj - Interreg Česko – Sasko 2021 – 2027. Najdete ho spolu s prezentací z této akce a dalšími dokumenty a formuláři potřebnými pro přípravu a realizaci projektů na novém webu https://www.sn-cz2020.eu/cz . Projektové žádosti mohou být – po uskutečněné povinné konzultaci – podávány kompletně online od ledna 2023!

Cílem programu je prohloubit naše spolužití a zlepšit kvalitu života v česko – saském příhraničí.

Komunikace, výměna znalostí a zkušeností, společné řešení problémů, osobní setkávání a neustálé poznávání se jsou klíčem k posilování vzájemné sounáležitost jednotlivých evropských zemí. Jako ukázkový příklad přeshraniční spolupráce a bezprostředního řešení problémů byl v tomto roce společný zásah hasičů při boji proti požárům v obou národních parcích, v Českém i Saském Švýcarsku.