00 800 67 89 10 11

Evropská dokumentační střediska

Střediska jsou vybavena oficiálními publikacemi Evropské komise. Jsou on-line napojena na Intranet Evropské komise a prostřednictvím tohoto spojení mohou díky svému privilegovanému přístupu objednávat větší množství těchto publikací dle zájmu a potřeb žadatelů, především vysokých škol a jejich studentů, ale své služby nabízí i veřejnosti.

Evropská dokumentační střediska (EDS) patří do informační sítě EUROPE DIRECT. Jejich počátky spadají již do počátku šedesátých let, kdy tato střediska jako vůbec první informační místa Evropské komise byla zakládána na akademické půdě. V současné době jich existuje 400 v rámci Evropské Unie. I v České republice fungují tato střediska na vysokých školách (viz níže) a jejich hlavním posláním je:

  • pomáhat příslušné škole rozvíjet a konsolidovat výuku a výzkum v oblasti evropské integrace
  • poskytovat informace o Evropské Unii a její politice nejen studentům, ale i veřejnosti
  • účastnit se debat o Evropské Unii, pokud je to možné, ve spolupráci s ostatními členy evropské informační sítě, především s Europe Direct

Evropská dokumentační střediska naleznete v sedmi městech ČR:

Ústí Nad Labem, Brno, České Budějovice, Kroměříž, Olomouc a Praha. V každém z těchto měst nás můžete najít. Pomůžeme Vám se rychleji zorientovat.

Ústí nad Labem

Vědecká knihovna Univerzity J.E. Purkyně
Pasteurova 5, 400 96 Ústi nad Labem
Mgr. Denisa Vrábľová

Brno

Masarykova universita, Ústřední knihovna právnické fakulty
Veveří 70, 611 80 Brno
Mgr. Hana Sloupenská

České Budějovice

Jihočeská universita, ekonomická fakulta
Studentská 13, České Budějovice 370 05
Ing. Miroslava Vlčková

Kroměříž

Knihovna Justični akademie
Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž
Mgr. Gajová Yveta

Olomouc

Universita Palackého, knihovna právnické university
tř. 17. listopadu 6, Olomouc 771 00
Eva Riedingerová

Praha

Universita Karlova
ÚK-EDIS
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
PhDr. Marcela Vašíčková

Praha

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, 130 67 
Ing. Václav Šubrta