00 800 67 89 10 11

22. prosince 2021 14:00 - 15:30 | Klatovy

Přednáška o Edith Steinové

EDITH STEINOVÁ (1891 - 1942): filosofka - učitelka - překladatelka - vědkyně - řeholnice - mystička -vězenkyně - mučednice - patronka Evropy.

Přednáška pro posluchače Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni.

KDY?   22. prosince 2021 od 14.00 hod.

KDE?   ZČU v Plzni  (určeno posluchačům U3V ZČU v Plzni)

EVROPA JAKO INSPIRACE - pokus o aktuální uchopení příběhu Edith Steinové. Přednáší Kristýna Čerbová, vedoucí EUROPE DIRECT Klatovy.