00 800 67 89 10 11

15. listopad 2019 08:00 - 13:00 | Pardubice

Evropská integrace na...

Evropská integrace na pozadí 17. listopadu - projektový dobový den představující klíčový proces evropské integrace na pozadí 17. listopadu.

Pro žáky 2. ročníků Střední zdravotnické školy Pardubice bude připraven projektový den tematicky zaměřený na proces evropské integrace na pozadí 17. listopadu.

Po dobu 5 vyučovacích hodin budou žáci navštěvovat dobově zaměřená stanoviště, plnit aktivity a vzdělávat se v oblasti historie a evropské integrace.

Projekt bude připraven od informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice ve spolupráci s lektory a pedagogy SZŠ Pardubice.