00 800 67 89 10 11

13. srpen 2019 14:00 - 16:00 | Plzeň

Cirkusy bez zvířat

Práva živočichů nejsou ve všech zemích Evropské unie stejná. Jak si na tom stojí Česká republika v komparaci s ostatními státy EU? A které státy již zakázaly cirkusy se zvířaty?

Současní ochránci práv zvířat se věnují hned několika podkategoriím práv - například snahy o zrušení klecového chovu slepic či téma, jenž bude předmětem přednášky - a to cirkusy bez zvířat. 

Ochránci práv deklarují, že během "výchovy a cvičení" zvířat dochází k jejich týrání. 

V České republice jsou cirkusy se zvířaty ještě stále povoleny, nicméně některá města je již lokálně zakazují. Stejně tak je tomu i v Evropské unii. V některých státech již byl tento požadavek plně vyslyšen, v jiných nikoliv. Jaké státy jsou tedy těmi, které již cirkusy bez zvířat zakázaly? A jak dlouho snahy ochránců práv zvířat trvaly?

Beseda je určena pro účastníky letního tábora Člověka v tísni