00 800 67 89 10 11

26. září 2019 08:00 - 12:30 | Pardubice

Evropský den jazyků 2019

Dopolední interaktivní program pro žáky ZŠ a SŠ z pardubického regionu.

Informační středisko Europe Direct Pardubice zve žáky a vyučující z pardubického regionu na dopolední interaktivní jazykový program, který se uskuteční u příležitosti Evropského dne jazyků 2019, a to dne 26. 9. 2019 v Evropském spolkovém domě v Pardubicích. Motto dne jazyků zní: „S jazyky toho dokážeš víc!“.

Program je určený primárně žákům druhého stupně pardubických základních škol a žákům středních škol. Jazyková centra sídlící v Evropském spolkovém domě – Britské centrum Pardubice, Goethe-Zentrum Pardubice a Francouzská aliance Pardubice – mají pro žáky připraven program v odpovídajícím jazyce. Žáci hrají jazykové hry, pracují se slovní zásobou, využívají moderní technologie apod. Program probíhá přímo v prostorách Evropského spolkového domu, a tak mají nejen žáci, ale i učitelé možnost seznámit se s nabízenými službami jednotlivých center (knihovna, jazykové zkoušky a certifikáty, nabídka kurzů apod.).

Celková délka programu je 120 minut. Žáci navštíví celkem 4 stanoviště: Britské centrum,
Goethe-Zentrum, Francouzskou alianci a stanoviště v historickém sále
, kde bude připraven doprovodný program spočívající v konverzaci s rodilými mluvčími španělštiny a dalších cizích jazyků. V podobě jazykových skládaček, rébusů a vědomostních kvízů se také žáci seznámí s jazykovou rozmanitostí v Evropě.

Žáci stráví na každém stanovišti přibližně 30 minut.

Pokud se žáci některému z výše uvedených jazyků neučí, mají tak skvělou příležitost s jazykem se seznámit a naučit se v něm první slova, fráze a věty. Jednotlivé programy jsou navíc šité na míru přihlášené třídě.

Vyučující po přihlášení třídy vyplňují registrační formulář, v němž uvádějí, kterým jazykům se přihlášená skupina učí a na jaké jsou žáci úrovni. Maximální počet žáků v jedné skupině je 25. Údaje se následně předávají do jazykových center, která dle potřeby vypracují konkrétní program.

Časový harmonogram je konzultován s jednotlivými školami až po jejich přihlášení. Akce je bezplatná. Z jedné školy se může účastnit pouze jedna přihlášená třída.

V přiložených dokumentech níže naleznete další podrobnější informace o jazykových centrech, včetně nabídky služeb.

V případě předběžného zájmu zúčastnit se Evropského dne jazyků 2019, prosím, pište na e-mail: eu@ticpardubice.cz.

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi žáky!