00 800 67 89 10 11

01. červenec 2019 00:00 - 31. prosinec 2019 00:00 | Jihlava

Radě EU předsedá Finsko

Od 1. července 2019 přebírá předsednictví v Radě EU Finsko. Víte, jaké jsou priority finského předsednictví, a co vlastně tato funkce obnáší?

Rada Evropské unije jedním z vrcholných orgánů EU. Jsou v ní zastoupeny všechny členské státy, a to vždy jedním ministrem zodpovědným za daný rezort. Rada spolu s Evropským parlamentem přijímá legislativu EU, a činí i různá další důležitá rozhodnutí o společné politice.

Ve výkonu předsednictví Rady EU se po půl roce střídají jednotlivé členské státy. Předsednická země vždy plánuje a řídí zasedání Rady, do značné míry i nastoluje jejich agendu, dohlíží na jejich průběh, a organizuje různá další formální i neformální setkání. Kromě toho též zastupuje Radu ve vztahu k jiným orgánům EU (zejména Komise a Parlament). Česká republika předsedala Radě EU v první polovině roku 2009.

Mezi priority finského předsednictví patří posilování vlády práva, větší konkurenceschopnost evropského hospodářství, ochrana klimatu a bezpečnost.

Zde naleznete stránky finského předsednictví.Europe Direct Jihlava připravuje na září 2019 přednášku, představující Finsko po stránce kulturní, historické, geografické, politické i cestovatelské. O této akci budete včas informováni na našem webu i Facebooku.