00 800 67 89 10 11

06. únor 2019 09:30 - 15:30 | Olomouc

Seminář k programu Erasmus+

Informační seminář k předkládání žádostí program Erasmus+ Výzva 2019.

Dne 6. února 2019 od 10:00 pořádají Dům zahraniční spolupráce a Krajský úřad Olomouckého kraje seminář pro budoucí žadatele o grant v rámci  akce Strategická partnerství v odborném vzdělávání (KA202).

Seminář se uskuteční v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, zasedací místnost č. 320.

Prezence účastníků bude probíhat od 9:30 hodin.

Obsah semináře:

    •    Pravidla pro předkládání žádostí

    •    Webová žádost - obsah a způsob vyplňování

    •    Finanční pravidla

Vzhledem k omezené kapacitě je nutno se na seminář registrovat: https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-odborne-vzdelavani/informacni-seminar-k-predkladani-zadosti-strategicka-partnerstvi-v-odbornem-vzdelavani-b/