00 800 67 89 10 11

03. leden 2019 16:04 - 31. leden 2019 16:04 | Kroměříž

Jan Palach a ti druzí - výstava

Živé pochodně jako forma politického protestu

Výstava byla připravena u příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha, který chtěl svým činem probudit veřejnost, aby se vrátila k ideálům pražského jara. Stalo se tak 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze.

Se sebeupálením jako radikální formou politického protestu se setkáváme zejména v prostředí buddhistických mnichů, kteří se podle svého výkladu snaží především pohnout srdcem nepřátel, aby je přiměli k dodržování náboženské tolerance. Buddhističtí mniši tímto činem protestují obvykle také proti útisku ze strany některého vládnoucího režimu. Pravděpodobně právě odtud se myšlenka politicky motivovaného sebeupálení přenesla do USA i do Evropy. V evropském prostředí, vybudovaném mimo jiné na křesťanských základech, je akt dobrovolného sebeupálení z čistě politických důvodů jevem velmi neobvyklým a také mimořádně zneklidňujícím. Často vyvolává ve společnosti i odmítavé reakce, které většinou souvisí s náboženskými či kulturními výklady sebevraždy. Poměrně časté jsou také následné imitace této formy protestu, které ve skutečnosti mají příčinu v psychických či jiných osobních problémech.

Jak tedy máme pohlížet na čin Jana Palacha? Třeba nám napoví slova Václava Havla, který v roce 1969 řekl:

"Čin Jana Palacha je krajním výrazem bolesti nás všech... Právě proto je to však zároveň promyšlený politický čin. Musíme ho přijmout tak a jedině tak, jak byl myšlen, jako výzvu k aktivitě, ke skutečně důslednému boji za vše, co upřímně považujeme za správné. Jako apel, který nás varuje před lhostejností, skepsí, beznadějí... Je to šance, která byla nám živým dána"

Vestibul Knihovny Kroměřížska. Vstup zdarma.