00 800 67 89 10 11

24. říjen 2018 09:00 - 16:30 | Pardubice

Rozhoduj o Evropě

Regionální seminář Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky pro žáky všech typů středních škol v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Druhý ročník „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je společným česko-slovenským projektem, v jehož rámci se uskuteční 11 regionálních seminářů v České republice a 3 na Slovensku. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou interaktivních částí – zjednodušené simulace institucí EU a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života z regionu. Během semináře se studenti dozvědí řadu nových informací, zlepší si své prezentační a argumentační dovednosti a budou debatovat se zajímavými hosty o problémech, které je zajímají. Navíc mohou vyhrát hodnotné ceny.

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol, přičemž ti nejúspěšnější postoupí automaticky na čtyřdenní česko-slovenskou simulaci jednání institucí Evropské unie v Brně. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů zúčastní!

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím jejich zapojení do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Europe Direct Česká republika. Modelové zasedání institucí EU, kterým bude letošní ročník projektu zakončen, bylo podpořeno z programu Erasmus+ a je organizováno ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku.

Hlásit se můžete přes formulář, nebo pište na e-mail: akce@eutis.cz.

Cestovné účastníkům semináře bude uhrazeno, občerstvení je zajištěno.

Další informace k semináři najdete na Facebooku, na specializovaném webu www.rozhodujoevrope.cz v sekci Regionální semináře, případně pište na: akce@eutis.cz.

Kdy: 24.10.2018, 9:00 - 16:30

Kde: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, m.č. P1.905 a P1.118.

Na organizaci semináře - v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se podílejí - Europe Direct Hradec Králové, Eurocentrum Hradec Králové, Europe Direct Pardubice a Eurocentrum Pardubice.