00 800 67 89 10 11

10. září 2018 12:00 - 31. říjen 2018 23:55 | České Budějovice

Fotosoutěž ČESKO - SRDCE EVROPY

Chcete objevovat krásy kulturního dědictví České republiky? Zapojte se do fotografické soutěže „Česko – srdce Evropy“, kterou vyhlašují informační středisko Europe Direct České Budějovice společně s Eurocentrem České Budějovice. Až do 31. října 2018 můžete zasílat fotografie nebo fotokoláže na téma kulturní dědictví Česka, a to e-mailem na adresu europedirect@kraj-jihocesky.cz.

Podmínky fotografické soutěže „ČESKO – SRDCE EVROPY“

-          Fotografickou soutěž „ČESKO – SRDCE EVROPY“(dále jen „soutěž“) vyhlašuje Europe Direct České Budějovice (dále jen „vyhlašovatel“).

-          Fotografie můžete zasílat od 10. 9. 2018 do 31. 10. 2018.

-          Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 5. 11. 2018 vybere odborná porota 10 fotografií, které budou umístěny na facebookové stránce Europe Direct České Budějovice (https://www.facebook.com/EuropeDirectCB/), kde bude možné pro tyto fotografie hlasovat formou „to se mi líbí“ a bude probíhat od 5. 11. 2018 až do 18. 11. 2018. Vítěz s nejvyšším počtem hlasů získá poukaz na pobyt v hodnotě 4000 Kč, 2. a 3. cena bude stolní hra, 4. - 10. cena bude balíček od Europe Direct. Vítěze vyhlásíme 19. 11. 2018 na facebooku a webových stránkách Europe Direct České Budějovice.

-          Do soutěže se přijímají fotografie a koláže z fotografií ve formátech jpg, jpeg, png , tj. pouze v digitální podobě zaslané na e-mailovou adresu europedirect@kraj-jihocesky.cz, případně přes internetové datové úložiště (typu www.uschovna.cz,www.leteckaposta.cz a další).

-          Způsob pořízení fotografie a její úprava je ponechána na fantazii soutěžících.

-          Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání soutěžní fotografie a uvedení pravdivých osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt).

-          Jeden soutěžící smí do soutěže zaslat maximálně jednu fotografii či koláž fotografií.

-          Soutěže se mohou zúčastnit amatérští fotografové starší 15 let s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen „soutěžící“).

-          Soutěžící musí být autorem fotografie.

-          Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie s lascivními, zesměšňujícími nebo urážlivými prvky.

-          Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže z důvodů nesplnění soutěžních podmínek.

-          Výherci budou zveřejněni na webových stránkách http://www.europedirect.cz/info-centra/detail/2-ceske-budejovice a facebookových stránkách Europe Direct České Budějovice a Eurocentrum České Budějovice.

-          Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Europe Direct České Budějovice a Eurocentrum České Budějovice, jejich rodinní příslušníci a dále osoby s profesí, jejíž podstatou je profesionální fotografování.

-          Na výhru v této fotografické soutěži není právní nárok a nelze ji vymáhat soudně.

-          Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

-          Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od zapojení se do soutěže.

-          Všechna práva na fotografie jsou závislá na fotografovi. Fotografie nesmí být blokovány agenturami nebo vydavateli. Pouze autoři snímků mají autorská práva ke svým fotografiím. U nároků třetích stran nenesou organizátoři žádnou odpovědnost.

-          Autoři snímků souhlasí s výtiskem zaslaných fotografií/koláží, se zveřejněním fotografií/koláží, dále také si autoři snímků nenárokují jiná ocenění ze strany pořadatele, než která jsou uvedena. Organizátoři se budou snažit, aby fotografie/koláže účastníků nebyly používány pro reklamní účely, pokud se tak stane, organizátoři nepřebírají odpovědnost, jelikož to je mimo rozsah vlivu organizátorů.

-          Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií/koláží v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.

-          Soutěžící se zasláním fotografie či koláže na výše uvedenou adresu zapojuje do soutěže a potvrzuje, že splňuje podmínky soutěže.

-          Digitální soubory nebudou po skončení soutěže zasílány zpět.

-          Organizátorem soutěže jsou Europe Direct České Budějovic a Eurocentrum České Budějovice.