00 800 67 89 10 11

01. červenec 2018 00:00 - 31. prosinec 2018 00:00 | Jihlava

Radě EU předsedá Rakousko

Od 1. července 2018 přebírá předsednictví v Radě EU Rakousko. Víte, jaké jsou priority rakouského předsednictví, a co vlastně tato funkce obnáší?

Rada Evropské unie je jedním z vrcholných orgánů EU. Jsou v ní zastoupeny všechny členské státy, a to vždy jedním ministrem zodpovědným za daný rezort. Rada spolu s Evropským parlamentem přijímá legislativu EU, a činí i různá další důležitá rozhodnutí o společné politice.

Ve výkonu předsednictví Rady EU se po půl roce střídají jednotlivé členské státy. Předsednická země vždy plánuje a řídí zasedání Rady, do značné míry i nastoluje jejich agendu, dohlíží na jejich průběh, a organizuje různá další formální i neformální setkání. Kromě toho též zastupuje Radu ve vztahu k jiným orgánům EU (zejména Komise a Parlament). Česká republika předsedala Radě EU v první polovině roku 2009.

O předsednictví Radě EU se více dočtete zde.

Rakousko předsedá Radě EU již potřetí (předtím to bylo v letech 1998 a 2006). Současné rakouské předsednictví má tři priority, které lze shrnout pod heslo „Evropa, která chrání“. Za prvé je to bezpečnost (zajištění vnější evropské hranice a boj proti nelegální imigraci), za druhé prosperita a hospodářská konkurenceschopnost EU (především skrze digitalizaci), a za třetí stabilita v sousedních zemích, zvláště na Balkáně (i s ohledem na budoucí rozšiřování EU tímto směrem).


Zde naleznete stránky rakouského předsednictví (v angličtině, němčině a francouzštině).

Rakousko je zemí České republice – a Vysočině zvláště – velmi blízkou. Proto připravuje Europe Direct Jihlava na druhou polovinu roku 2018 několik akcí, představujících Rakousko po stránce kulturní, historické, geografické, politické i cestovatelské. O těchto akcích budete včas informováni na našem webu i Facebooku.