00 800 67 89 10 11

17. květen 2018 08:30 - 18. květen 2018 14:30 | Ostrava

ICEI 2018

International Conference on European Integration 2018/ Mezinárodní vědecká konference o integraci

Již po čtvrté Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě pořádá mezinárodní vědeckou konferenci, jejímž cílem je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými i budoucími otázkami evropské integrace.

Témata konference

První den jednání se uskuteční plenární zasedání a rokování bude probíhat v následujících sekcích:

  • Budoucnost Evropy – výzvy pro evropskou integraci
  • Hospodářské a měnové aspekty evropské integrace
  • Soudržnost a konkurenceschopnost Evropské unie
  • Vnější vztahy a obchodní agenda Evropské unie
  • Vnitřní trh a spotřebitelské chování v evropském kontextu
  • Bezpečnostní otázky a budoucnost evropské obrany
  • Mezinárodní ekonomická integrace a globalizace
  • Kvantitativní přístup k řešení otázek evropské integrace
KDY: 17. - 18. května 2018

KDE: Hotel Mercure, Ostrava

Všechny potřebné informace týkající se konference naleznete na stránkách ICEI 2018