00 800 67 89 10 11

10. květen 2018 08:00 - 12:00 | Pardubice

DEN EVROPY V PARDUBICÍCH

Unikátní interaktivní program pro žáky Základní školy Pardubice-Polabiny II, Prodloužená 283.

9. květen je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie, kdy si lidé připomínají představení mírové myšlenky evropské spolupráce, jejíž autorem byl francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman.


V Pardubicích oslavíme Den Evropy dne 10. 5. 2018 na Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, a to již od ranních hodin.

Pro žáky školy bude připraven interaktivní program u příležitosti Dne Evropy, a to s názvem "Cestujeme po Evropě".


Kromě zdůraznění mírové spolupráce v Evropě bude na pořadu dne návštěva vybraných členských zemí EU, dále výhody členství ČR v EU či práva cestujících v různých typech dopravy.
Program bude na škole navíc součástí speciálního projektového dne.


ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se již v minulosti účastnila několikrát projektu Evropská vánoční výměna dekorací, který naše středisko v regionu Pardubice koordinovalo.
Ná základě spokojenosti a nadšení z mezinárodního projektu si u příležitosti Dne Evropy do školy pozvali náš tým.

Těšíme se na příjemnou spolupráci, prima cestovatelskou atmosféru a krásnou oslavu Dne Evropy.

Na viděnou ve středu 10. 5. 2018 již od 8:00 hodin.Den Evropy probíhal po celé Evropě a výjimkou nebyly ani Pardubice! Společně s žáky Základní školy Pardubice-Polabiny II, Prodloužená 283 jsme si připomněli myšlenku mírové spolupráce, celé spektrum výhod členství v EU a k tomu jsme procestovali vybrané země Evropské unie.

Zastávku jsme si udělali v severní, jižní, západní i střední Evropě. Cestovatelské deníky se rychle zaplnily splněnými a pečlivě zpracovanými úkoly.

Speciální program k příležitosti oslav Dne Evropy připravila naše lektorka interaktivních programů Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. Děkujeme za spolupráci.

Posíláme pozdravy šikovným a bystrým žákům na ZŠ Prodloužená a těšíme se na další prima spolupráci.