00 800 67 89 10 11

18. květen 2018 10:00 - 23. květen 2018 21:00 | Pardubice

Multi-kulturní týden 2018

9. ročník multi-kulturního květnového festivalu v Pardubicích je opět tady!

Multi-kulturní týden je již 9. rokem součástí kulturního květnového dění v Pardubicích.

Cílem Multi-kulturního týdne je přiblížit návštěvníkům festivalu různé kultury a poskytnout prostor pro zajímavá setkání místních obyvatel s cizinci, kteří v Česku žijí. Festival bude probíhat od 18. do 23. května 2018. Z předchozího roku si ponechal podtitul „Svět je náš“.

Festival zahájí v pátek 18. 5. jarmark na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Jeho návštěvníci budou moci okusit různé cizokrajné lahůdky či si pořídit zajímavé rukodělné výrobky. O zábavu se budou starat účinkující z Nepálu, Mexika, Mongolska, Ruska Ukrajiny nebo Indonésie, včetně pardubických souborů Samirah, DDM Alfa či 105. Aktivní program pro děti nabídne i koutek uprostřed náměstí, který bude vytvořen v mongolském stanu.

Na sobotu 19. 5. je připraven Mezinárodní sportovní den v TJ Sokol. Přihlášené týmy se utkají o trofeje ve fotbale a basketbalu.

Ekocentrum Paleta bude hostit nedělní program zaměřený nejen na rodiny s dětmi nazvaný „Market jazyků“. Rodilí mluvčí přiblíží návštěvníkům nejen svůj jazyk, ale i kulturu a tradice. Z jazyků, které zazní, můžeme jmenovat ruštinu, mongolštinu, srbštinu, španělštinu, francouzštinu, čínštinu či arabštinu.

Úterní část festivalového programu připravila organizace AFS – Mezikulturní programy. V Tyršových sadech budou na zájemce čekat středoškolští studenti ze zahraničí, aby si s nimi popovídali o svém životě v Česku a o svých postřezích nebo jim přiblížili svou domovinu. V podvečer se v Centru na podporu integrace cizinců koná filmový večer s mexickým snímkem Julieta od Pera Almodóvara.

Poslední den Multi-kulturního týdne nabídne základním a středním školám i široké veřejnosti program „Cesta kolem světa“, který připraví v areálu Univerzity Pardubice studenti Filozofické fakulty. V podvečer se v Sále Jana Kašpara na krajském úřadě koná komponovaný program spolku Ruský domov. Program zahrnuje tvůrčí dílny, ochutnávky, recitátorskou soutěž, přednášku i promítání.

Součástí festivalu jsou i tři výstavy V Ekocentru Paleta představí výstava „Tvorba našich krajanů“ artefakty z tvorby krajanů a novodobých reemigrantů z Ukrajiny. V Divadle 29 se návštěvníci setkají s malbami a fotografiemi kanadského indiánského umělce Ukjese van Kampena s názvem „A Native American Bare-Wolf in Europe“. Poslední výstavu si zájemci budou moci prohlédnout ve druhém patře Atrium Palace Pardubice. „Výstava pro všechny“ zahrnuje práce pánů Nyamdorj a Daraanyam z Mongolska, paní Miladinović ze Srbska či paní Barra z Chile.

PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH ORGANIZÁTORŮ

EUROPE DIRECT PARDUBICE
Europe Direct Pardubice je součástí celoevropské informační sítě Evropské unie EUROPE DIRECT, která je zřizována Evropskou komisí. Pardubické středisko poskytuje zdarma své služby v regionu a okolí od roku 2005. Spektrum nabízených služeb je velmi pestré. K těm základním patří informování veřejnosti o EU a Evropě, zodpovídání dotazů, organizování akcí, nabízení vzdělávacích programů, přednášek, besed, prezentování priorit Evropské komise a mnoho dalších aktivit. V rámci své činnosti Europe Direct Pardubice rovněž spolupracuje s celou řadou subjektů z celé České republiky. Hostitelskou organizací Europe Direct Pardubice je Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace.

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj bylo zřízeno Správou uprchlických zařízení MV ČR v roce 2009 a jeho činnost trvá dosud. Od 1. 7. 2016 je provoz Centra financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu. Služby tohoto Centra jsou určeny státním příslušníkům třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývajících na území České republiky a osobám, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany). Centrum klientům nabízí odborné sociální poradenství, kurzy českého jazyka (základní, intenzivní), právní poradenství, sociokulturní kurzy, internetové pracoviště, knihovnu a vzdělávací akce (určené jak klientům, tak široké nebo odborné veřejnosti). Tlumočení v centru je zajištěno. Služby Centra pro klienty jsou zdarma.

KONTAKTY
Multi-kulturní týden 2018
Facebook festivalu: https://www.facebook.com/multikulturnityden/
PR festivalu: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., e-mail: mkt.pce@gmail.com

Europe Direct Pardubice
Mgr. Andrea Pavlíková
e-mail: europedirect@ticpardubice.cz
Web: http://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/12-pardubice
Facebook: https://www.facebook.com/Europe-Direct-Pardubice-1633113383632967/

Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj
Mgr. Bc. Lenka Janošková
e-mail: ljanoskova@suz.cz
Web: http://www.integracnicentra.cz/PardubickyKraj/PaK.aspx#
Facebook:https://www.facebook.com/Centrum-na-podporu-integrace-cizinců-pro-Pardubický-kraj-547574505262568/


Plakát k 9. ročníku festivalu.
Plakát k akci v Ekocentru PALETA-Natura Park.