00 800 67 89 10 11

05. duben 2018 08:00 - 21. květen 2018 17:00 | Olomouc

Kulturní rozmanitosti Evropy

Výtvarná soutěž pro žáky základních škol Olomouckého kraje

U příležitosti Evropského roku kulturního dědictví vyhlašuje středisko Europe Direct Olomouc ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc výtvarnou soutěž s názvem Kulturní rozmanitosti Evropy pro žáky základních  škol Olomouckého kraje.
 
Soutěží se ve dvou kategoriích:
 
I. stupeň
 
II. stupeň
 
 
Úkolem žáků v obou kategoriích je nakreslit nebo namalovat obrázek, který se tématicky vztahuje k evropské kultuře.
 
Může se jednat nejen o soubor památek, o jednu budovu nebo její část, případně její detail, ale i tradiční folklór jednotlivých zemí, významné osobnosti a další kulturní rozmanitosti, které dělají Evropu Evropou.
 

Výtvory označené jménem a věkem autora a názvem školy je nutné doručit na adresu Europe Direct Olomouc, Horní náměstí - podloubí radnice, 779 11 Olomouc, 
a to nejpozději do 21. května 2018.
 
V každé kategorii budou porotou vybráni tři výherci, kteří obdrží věcné ceny. Výstava doručených prací bude součástí doprovodného programu Dnů evropského dědictví, které budou v Olomouci probíhat 
od 3. do 9. září 2018.