00 800 67 89 10 11

22. březen 2018 00:00 - 30. duben 2018 00:00 | Ostrava

WiFi4EU

Bezplatné WiFi připojení pro obyvatele EU.

Nový projekt Evropské komise pod názvem WiFi4EU, jehož cílem je  rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea, v celé Evropě.

Program WiFi4EU nabízí obcím poukázky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných parcích či na náměstích. Obce mohou použít poukázky WiFi4EU na nákup a instalaci wifi zařízení (bezdrátových přístupových bodů) v centrech místního veřejného života, která si zvolí. Náklady na údržbu sítí ponesou obce.

Do roku 2020 bude k dispozici z rozpočtu EU 120 milionů EUR na financování zařízení pro bezplatné veřejné wifi služby až v 8 000 obcí ve všech členských státech a také v Norsku a na Islandu.


Jak o poukázku WiFi4EU žádat?

  • Fáze registrací: Od 20. března 2018 by se obce měly registrovat na portálu www.WiFi4EU.eu
  • Fáze podávání žádostí: První výzva bude vyhlášena v polovině května 2018 a registrované obce mohou požádat o jednu z 1 000 poukázek WiFi4EU první série (každá bude na 15 000 EUR). Poukázky budou rozdělovány podle zásady „kdo dřív přijde, bude dřív na řadě“.
  • Fáze přidělení: Komise vyhlásí 1 000 obcí, které obdrží finanční prostředky z první výzvy, přičemž zajistí jejich zeměpisnou vyváženost. Každá zúčastněná země obdrží alespoň 15 poukázek.
  • V příštích dvou letech budou vyhlášeny další čtyři výzvy WiFi4EU. 


Bližší  informace naleznete na webových stránkách generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (oblast jednotného digitálního trhu).