00 800 67 89 10 11

19. únor 2018 14:00 - 20. únor 2018 15:30 | Pardubice

JAK UČIT O EU na ZŠ POLABINY 3

Seminář pro pedagogy prvního a druhého stupně ZŠ Pardubice - Polabiny 3.

Evropská komise patří k institucím EU, které podporují vzdělávání - a to nejen žáků či studentů, ale také pedagogů.

Středisko Europe Direct Pardubice dlouhodobě zdarma nabízí programy zejména pro studenty a žáky základních, středních i vyšších odborných škol, nově od roku 2018 také semináře pro pedagogy.

Myšlenka seminářů pro pedagogy se zrodila v prosinci roku 2017, kdy středisko organizovalo ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Pardubice projektový den na téma Vánoce v EU. Součástí programu byl i koutek/workshop "Jak učit o EU" pro pedagogy, kde byl přítomen pracovník střediska a se zájemci z řad vyučujících diskutoval o tématu EU ve výuce. Pedagogové využili nabídku publikací a audiovizuálních materiálů, dále se zajímali o rady a tipy, které lze uplatnit nejen při výkladu EU, ale také při jiných předmětech.

Na základě pozitivní zpětné vazby od pedagogů, ale i poznatků nasbíraných ze strany lektorů střediska z různých vzdělávacích institucí, se Europe Direct Pardubice rozhodlo nabízet semináře pro pedagogy v rámci své nabídky služeb pro vzdělávací instituce.


První školou, která o semináře projevila zájem, byla Základní škola-Polabiny 3, npor. Eliáše. Vedení školy semináře objednalo jak pro pedagogy prvního, tak i druhého stupně. Lektorka, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., cílové skupině přizpůsobila obsah přednášky, která se věnovala nejen obtížnosti tématu EU, ale především představení účinných metod a tipů, jak výuku o EU zatraktivnit a přiblížit téma žákům tak, aby bavilo nejen je, ale i pedagogy. Cílem seminářů bylo metody představit, ale i ukázat, jak fungují v praxi. Součástí byla ukázka "školních" pomůcek, aktivit, her a pracovních listů/textů, které si vytvořilo samo středisko Europe Direct Pardubice. Na závěr seminářů byl dán prostor otázkám a společné diskuzi nad materiály a publikacemi z bookshopu Evropské unie. Semináře probíhaly v termínu 19. a 20. 2. 2018 vždy od 14:00 hodin přímo ve škole. Pedagogové nyní mají krásné tipy na to "Jak učit o EU".

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho spokojených žáků.