00 800 67 89 10 11

05. únor 2018 09:00 - 31. prosinec 2018 18:00 | Pardubice

Semináře pro pedagogy

Nově nabízíme semináře pro pedagogy na téma "Jak učit o EU".

Středisko EUROPE DIRECT Pardubice připravilo novinku pro pedagogy! O co se jedná?
O interaktivní semináře na téma "JAK UČIT O EU".


Ředitelé a zástupci škol či sami pedagogové mají nyní možnost objednat si přes EUROPE DIRECT Pardubice interaktivní seminář.

Co vás na takovém semináři čeká?

představení Europe Direct Pardubice, zejména nabídky vzdělávacích programů střediska
a možností spolupráce se vzdělávacími institucemi

představení webových portálů zřizovaných EU, které lze při výuce využít

ukázka vybraných publikací EU pro učitele i metodických materiálů do výuky

seznámení s konkrétními didaktickými metodami a aktivitami pro výuku témat EU na základní (i střední) škole


Pedagogové si aktivně představené metody vyzkouší, odnesou si tipy a náměty do hodin
(zejména výchova k občanství, zeměpis, český jazyk a literatura, cizí jazyky, dějepis, člověk a svět práce, informatika a informační
a komunikační technologie + všechna průřezová témata).

Délka semináře: 90 min. (lze upravit dle předchozí domluvy).

Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

Lektorka má bohaté zkušenosti se vzdělávacími programy nejen pro Europe Direct Pardubice, lektorováním, aktivním působením v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Více informací na: www.vanickova.eu

Semináře jsou poskytované zdarma.

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat.


Chcete výuku o EU zatraktivnit už nyní? Neváhejte navštívit nový informační portál s učebními materiály Evropská unie hrou