00 800 67 89 10 11

12. leden 2018 12:54 - 12:54 | Ostrava

ZdraváOVA

Ekologický web ZdraváOVA postykuje aktuální informace týkající se životního prostředí, přírody a veškeré zeleně kolem nás. Prosřednictvím webových stránek můžete sledovat dění v Ostravě, a zúčastnit se tak nejrůznějších akcí, přednášek, besed, konferencí, výstav a veletrhů, které se přímo vážou k přírodě a životnímu prostředí.

Web ZdraváOVA je oficiální stránka statutárního města Ostravy věnovaná tématice životního prostředí, která navazuje na úspěšné projekty, jako jsou Dýchám pro Ostravu, Zdravě po Ostravě, a Jitrocel!!! Cílem do budoucna je tyto webové stránky sjednotit v jednu ucelenou prezentaci. Mimo jiné jsou webové stránky jedním z nástrojů sloužících k podpoře kandidatury města na titul European Green Capital 2020
Webové stránky ZdraváOVA reflektují různá témata zabývající se mimo jiné přírodou a biodiverzitou, udržitelnou městskou dopravou, ekoinovacemi, hlukem a odpady, a prostřednictvím nichž můžete také zveřejnit Vámi pořádanou akci, která tématicky souvisí s životním prostředím.

Cílem statutárního města Ostrava je více zapojit veřejnost do aktivní účasti na projektech, které povedou k oživení veřejného prostoru a kultivaci města pro občany. Prvním z řady těchto projektů je Dotační program na estetizaci veřejného prostoru, jehož cílem je oživit veřejný prostor samotnými obyvateli města. Pro letošní rok je vyčleněno celkem 5 milionů Kč, přičemž na jeden projekt lze získat až 500 000 Kč. Do projektu se můžete zapojit od 15. ledna do 9. dubna, kdy lze předkládat žádosti. 

Kromě aktualit, nespočtu témat týkajících se životního prostředí a kalendáře s pořádanými akcemi se na webových stránkách můžete setkat také s aplikací, která byla vyvinuta na monitorování stavu ovzduší. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do svého mobilního telefonu prostřednictvím Google Play nebo App Store, a sledovat tak aktuální stav ovzduší. Aplikace zobrazuje data měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu.