00 800 67 89 10 11

13. prosinec 2017 18:00 - 19:30 | Brno

Horké okamžiky Studené války

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku věnovanou hlavním krizovým momentům Studené války, kdy hrozilo, že politická a ekonomická konfrontace přeroste v konfrontaci vojenskou. Po přednášce pana profesora PhDr. Víta Hlouška, Ph.D. bude následovat diskuze.

Konkrétně bude diskutována první i druhá berlínská krize, korejská válka, povstání v roce 1956 v Maďarsku a karibská krize. Na příkladu postoje Západu k okupaci Československa v srpnu 1968 pak bude ukázáno, jak se na konci 60. let dynamika Studené války začala měnit.


Přednášet bude pan profesor PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně


Akce se bude konat v Malém sále v 5. NP Knihovny Jiřího Mahena v Brně v 18:00.

Cold war