00 800 67 89 10 11

05. prosinec 2017 18:00 - 19:30 | Brno

Menšiny za 1. republiky

Přednáška se bude věnovat problematickým menšinám v meziválečném Československu.

Problém, který existoval již v předválečném období dále se prohluboval a vyústil (i když neskončil) po druhé světové válce obrovskými přesuny skupin obyvatel. Přednáška bude zasazena do středoevropského kontextu s přihlédnutím k poválečným událostem. 


Audio záznam přednášky si můžete poslechnout či stáhnout zde: http://bit.ly/Mensiny