00 800 67 89 10 11

25. říjen 2017 13:00 - 24. leden 2018 15:00 | Plzeň

Akademie třetího věku

Kurz určený seniorům zaměřený na palčivá témata současnosti a jejich možná východiska.

Cílem kurzu, který bude probíhat formou blokové výuky, je seznámit posluchače a posluchačky s aktuálním děním ve světě. Lektorka se zaměří na více i méně medializovaná témata (konflikty ve světě, uprchlictví, chudoba, terorismus,..), která hýbou současným světovým děním. Společně se zaměříme nejen na problémy a výzvy současnosti, ale i na jejich možná řešení. Důraz bude kladen především na interaktivní formu vedení kurzu a aktivní zapojení do diskuze.  Pokud se chcete dozvědět více o současném světovém dění, které ovlivňuje naše životy, a nebýt jen pasivními příjemci mediálních zpráv, neváhejte se připojit!

Kurz pořádá Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM ve spolupráci s Europe Direct Plzeň, a to v termínech 25.10., 15.11., 13.12. a 24.1. 2017.