00 800 67 89 10 11

04. prosinec 2017 14:00 - 15:30 | Pardubice

INVESTIČNÍ PRIORITY V RÁMCI IROP

V Pardubicích se bude opět přednášet o programu IROP! Zapište si do kalendáře pondělí 4. 12. 2017.

Evropská unie se strategicky a dlouhodobě věnuje ekonomickým otázkám, a to samozřejmě i se zacílením na podporu regionů.

Informační středisko Europe Direct Pardubice uspořádalo již v minulosti odborné semináře a přednášky na toto téma, nyní se k němu opět vracíme.
 
4. 12. 2017 ve 14 hodin zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti na seminář:
 Investiční priority v rámci IROP
Přednáší Ing. Markéta Kupcová.

Přednáška bude zaměřena na představení jednotlivých prioritních os v rámci IROP, na typické projekty v rámci dílčích oblastí (včetně konkrétních příkladů).
Dále bude pozornost věnována představení Centra pro regionální rozvoj a jeho činnosti. 

Přednáška se uskuteční na Univerzitě Pardubice, budova Dopravní fakulty Jana Pernera v učebně EA 02030.


4. 12. 2017 jsme se spolu s Ing. Markétou Kupcovou pustili do ekonomického tématu. Pro studenty Univerzity Pardubice a širokou veřejnost jsme pořádali přednášku Integrovaný regionální operační program IROP – investiční priority. 
Během přednášky se přítomní dozvěděli základní informace o IROPu, Centru pro regionální rozvoj České republiky i o procesu, který provází podání žádosti. Ing. Kupcová zároveň upozornila na ryze praktické záležitosti, jako jsou například možná rizika projektů a kritéria jejich přijatelnosti. 
Děkujeme za přednášku a budeme se těšit na další spolupráci!
Plakát k akci Investiční priority v rámci IROP