00 800 67 89 10 11

03. listopad 2017 00:00 - 31. prosinec 2018 00:00 | Missing value for '3'

Stav Unie v roce 2017

Každý rok v září přednáší předseda Evropské komise před Evropským parlamentem projev o stavu Unie, v němž bilancuje dosažené výsledky za předešlý rok a představuje priority na rok následující. Předseda Komise rovněž nastiňuje, jak bude Komise řešit nejnaléhavější výzvy, kterým Evropská unie čelí. Po projevu následuje rozprava v plénu. Tím se zahájí dialog s Evropským parlamentem a Radou, který vyústí ve vypracování pracovního programu Komise na další rok.

Projev o stavu Unie se zakládá na Lisabonské smlouvě a je stanoven v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí z roku 2010. Podle této dohody předseda Evropské komise navíc zasílá předsedovi Evropského parlamentu a předsednictví Rady prohlášení o záměru, v němž jsou podrobně popsána opatření, jež hodlá Komise přijmout do konce následujícího roku formou právních předpisů a jiných iniciativ.


Veškeré materiály jsou k dispozici na internetové stránce https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_cs.